UnPack.vn

CÔNG NGHỆ UNPACK FILE TỐT NHẤT

Trình giải mã và giải nén .NET mã nguồn mở được viết bằng C#. Khôi phục một file đóng gói và bị xáo trộn về gần như trạng thái ban đầu.

Thực thi

Chúng tôi luôn cập nhật những File bị obfuscator về lại trạng thái ban đầu ,luôn luôn hoạt động 24/7/365.

Sử dụng

Sử dụng dnlib để read và write các array variable để đảm bảo bạn được không biên dịch bởi .NET, để giúp khôi phục hoàn toàn obfuscator variable.

Win32

Chuyển đổi exe PE thành exe .NET. Một số obfuscators bọc một cụm .NET bên trong Win32 PE để trình dịch ngược .NET không thể đọc tệp.
Trước khi sử dụng UNPACK.VN
Cùng với nhiều chức năng của chúng tôi ,bạn có thể tùy chọn bất cứ Method nào để mã hóa bằng máy tính chạy Windows truy cập unpack.vn
Được thiết kế chuyên nghiệp dễ sử dụng ,chỉ một nhấn chuột có thể bảo vệ trọn vẹn tệp tin theo tiêu chuẩn Cloud. Việc mã hóa sẽ Obfuscator hoàn toàn tự động.

Sau khi sử dụng UNPACK.VN
Cùng với nhiều chức năng của chúng tôi ,bạn có thể tùy chọn bất cứ Method nào để mã hóa bằng máy tính chạy Windows truy cập unpack.vn

Method Ananlysic

Method Ananlysic. Một số obfuscators di chuyển các phần nhỏ của một method sang một method static khác và gọi nó.

Decrypt Embed File

Decrypt Embed File. Nhiều obfuscators có một tùy chọn để embed và có thể crypt - nén các variable khác.

Restore Mutil Class

Restore Mutil Class. Một số obfuscator có thể di chuyển các fields từ một class sang một số class obfuscator khác được tạo.

Decrypt Win32 thành .NET

Decrypt Win32 thành .NET. Một số obfuscators bọc lại .NET bên trong Win32 PE để trình dịch ngược .NET không thể đọc tệp.

Remove Control Flows

Remove Protect Control Flows. Loại bỏ các chuỗi làm rối mã khiến chương trình đi vòng tròn.

Remove Hide Call Proxy

Remove Hide Call Proxy. Nhiều obfuscators thay thế hầu hết tất cả các Call Method với nhiều Call Class khác nhau. Method này lần lượt gọi method thực.

tính năng và lợi ích

tính năng và lợi ích

Decrypt constants

Decrypt constants. Một số obfuscators cũng có thể mã hóa các hằng số khác, chẳng hạn như tất cả các số nguyên, v.v.
tính năng và lợi ích

Remove Hide Call Proxy

Remove Hide Call Proxy. Nhiều obfuscators thay thế hầu hết / tất cả các hướng dẫn cuộc gọi bằng một cuộc gọi đến một đại biểu. Đại biểu này lần lượt gọi phương thức thực.
tính năng và lợi ích

Rename Variable

Rename Variable. Mặc dù hầu hết các variable không thể được khôi phục, nó sẽ đổi tên chúng thành các chuỗi có thể đọc được. Đôi khi một số tên ban đầu có thể được khôi phục..
tính năng và lợi ích

Decrypt Resource

Decrypt Resource. Nhiều obfuscators có một tùy chọn để mã hóa tài nguyên .NET.
tính năng và lợi ích

Decrypt Control Flows

Decrypt Control Flows. Nhiều obfuscator sửa đổi mã IL để nó trông giống như mã spaghetti khiến cho việc hiểu mã rất khó khăn.
tính năng và lợi ích

Analysic Static

Analysic Static. Giải mã phương thức tĩnh hoặc động, khôi phục các loại tham số phương thức và trường. Loại bỏ hầu hết / tất cả các lớp rác được thêm vào bởi obfuscator.

Decrypt strings

Hoàn toàn tự động.

Decrypt embedded files

Hoàn toàn tự động.

Remove Hide Call Proxy

Hoàn toàn tự động.

Decrypt Resource

Hoàn toàn tự động.